top of page

Retourneren
 

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consumenten producten online kopen bij TCGshop.eu.
 

De klant heeft het recht om zich binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen terug te trekken uit de overeenkomst.
 

De termijn voor herroeping verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, fysiek bezit neemt van het goed.
 

Dit geldt echter niet voor losse kaarten!


Om het recht op herroeping uit te oefenen, moet de klant TCGshop.eu op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Dit kan middels een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail, worden gedaan. 
 

Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, moet de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 

De klant moet de goederen zonder vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop hij TCGshop.eu heeft geïnformeerd over zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst, retourneren of overhandigen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De rechtstreekse kosten van het terugsturen van de goederen worden gedragen door de klant.
 

Indien het teruggestuurde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt TCGshop.eu zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schade te claimen voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Hoewel we alle verantwoordelijke stappen nemen om een snelle en betrouwbare service te garanderen, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor aanvullende kosten die klanten maken als gevolg van beschadigde of defecte goederen, of vertraagde, verloren of verkeerd gerouteerde bestellingen.
 

Alleen artikelen die zich in hun originele verpakking bevinden, ongeopend en onbeschadigd, samen met de factuur of het aankoopbewijs, kunnen worden geretourneerd.
 

Als de klant de overeenkomst annuleert, zal TCGshop.eu aan de klant alle betalingen terugbetalen die tot dat moment door de klant zijn ontvangen, uitsluitend voor het geannuleerde product, binnen een maximum van 14 kalenderdagen nadat TCGshop.eu op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te annuleren. In het geval van verkoopovereenkomsten kan TCGshop.eu de terugbetaling uitstellen totdat alle goederen zijn terugontvangen.

Eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van de klant voor een bezorgmethode anders dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door TCGshop.eu worden niet vergoed.£
 

TCGshop.eu zal de klant terugbetalen via dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. Contante terugbetalingen zijn NIET mogelijk; in ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht voor dergelijke terugbetalingen.
 

bottom of page