top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

TCGshop.eu (MADE Creations)
BE0780.445.964

K. De Backerstraat 5 2620 Hemiksem België

E-mail: Sales@tcgshop.eu
Tel: +32 479 81 11 17
 

Artikel 1: Algemene bepalingen
 

De e-commerce website van TCGshop.eu, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te K. De Backerstraat 5, 2620 Hemiksem, België, BTW BE0780.445.964, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten vanuit haar webshop online aan te kopen.
 

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de online winkel van TCGshop.eu, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarbij hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve indien deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn door TCGshop.eu.
 

Artikel 2: Prijzen
 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere belastingen of heffingen die door de klant moeten worden betaald.
 

Indien er leverings-, reserverings- of administratieve kosten in rekening worden gebracht, zal dit afzonderlijk worden aangegeven.
 

De vermelde prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals woordelijk beschreven. De bijbehorende foto's dienen uitsluitend ter decoratie en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
 

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de online catalogus en de e-commerce website, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Voor de hand liggende fouten of vergissingen in het aanbod verbinden TCGshop.eu niet.

TCGshop.eu is slechts gebonden aan een inspanningsverplichting wat betreft de nauwkeurigheid en volledigheid van de aangeboden informatie. TCGshop.eu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor duidelijke materiële fouten, drukfouten of zetfouten.
 

Indien de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringsmethode, vragen wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.
 

Het aanbod is altijd onderhevig aan beschikbaarheid en kan te allen tijde door TCGshop.eu worden gewijzigd of ingetrokken. TCGshop.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-beschikbaarheid van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheid heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.


Artikel 4: Online aankopen
 

De klant kan producten in het winkelwagentje plaatsen via de webshop van TCGshop.eu, de juiste productopties aangeven, indien nodig aanvullende informatie verstrekken via het tekstvak en vervolgens de bestelling voltooien via het winkelwagentje met behulp van de onderstaande betaalmethoden.
 

De klant heeft de keuze uit de volgende betaalmethoden:
 

 • Met Bancontact

 • Met Sofort

 • Met iDEAL

 • Met Giropay

 • Met Bankoverschrijving (alleen op aanvraag)

 • Met PayPal (alleen op aanvraag en met extra kosten)
   

TCGshop.eu behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren vanwege een ernstig tekortkomen van de klant met betrekking tot bestellingen die de klant betreffen.
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
 

Wanneer de klant een bestelling heeft voltooid, wordt de bestelling pas verzonden wanneer de betaling is voltooid via een van de betaalmethoden. Als de klant een bestelling betaalt via bankoverschrijving, wordt de bestelling pas verzonden wanneer de betaling op de rekening van TCGshop.eu staat. Een bestelling kan worden geannuleerd als dit schriftelijk is overeengekomen tussen TCGshop.eu en de klant. Bestellingen die niet binnen 14 kalenderdagen zijn betaald, kunnen automatisch worden geannuleerd door TCGshop.eu.
 

Bestellingen vereisen ook een verzendkosten, die worden vermeld bij het afrekenen. TCGshop.eu hanteert een ander tarief voor elk land, de verzendkosten variëren per land. Als de klant kiest voor extra verzekering en/of tracking om het pakket te volgen, zijn er extra kosten verbonden, deze optie wordt ook aangeboden bij het afronden van de bestelling.
 

De levering kan worden uitgevoerd door verschillende vervoerders, waarbij TCGshop.eu altijd de keuze zal overwegen op basis van de snelheid van levering en de veiligste keuze om de levering zo efficiënt mogelijk naar het door de ontvanger opgegeven adres te sturen.
 

Leveringen worden binnen 1-5 werkdagen gedaan als de producten op voorraad zijn. Als producten niet op voorraad zijn, zal TCGshop.eu de klant informeren om de klant de mogelijkheid te geven de bestelling te annuleren of te wachten tot de producten weer op voorraad zijn.
 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk bepaald, worden de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling geleverd aan het opgegeven adres.
 

Eventuele zichtbare schade en/of kwalitatieve tekortkoming van een item of andere tekortkoming in de levering moet door de klant onverwijld aan TCGshop.eu worden gemeld. TCGshop.eu zal met de klant bespreken of deze goederen worden gecrediteerd of vervangen, zoals volgt.
 

Het risico van verlies of schade gaat over op de klant zodra deze (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) fysiek bezit heeft genomen van de goederen. Het risico gaat echter al over op de klant bij overdracht aan de vervoerder van de klant, als de vervoerder van de klant is opgedragen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door TCGshop.eu is aangeboden.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
 

De geleverde goederen blijven exclusief eigendom van TCGshop.eu tot het moment van volledige betaling door de klant. De klant verbindt zich er indien nodig toe om derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van TCGshop.eu, bijvoorbeeld aan iedereen die goederen zou kunnen in beslag nemen die nog niet volledig zijn betaald.
 

Artikel 7: Herroepingsrecht
 

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consumenten items online kopen bij TCGshop.eu.
 

De klant heeft het recht om zich binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen terug te trekken uit de overeenkomst.
 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, fysiek bezit neemt van het goed.
 

Dit is echter niet van toepassing op losse kaarten!


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant TCGshop.eu op de hoogte stellen via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, of e-mail) van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst.
 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de klant zijn mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 

De klant moet de goederen zonder vertraging en in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop hij TCGshop.eu heeft medegedeeld dat hij zich terugtrekt uit de overeenkomst, terugsturen of overhandigen aan TCGshop.eu, K. De Backerstraat 5, 2620 Hemiksem, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.
 

Indien het teruggestuurde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt TCGshop.eu zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen en schade te vorderen voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Hoewel we alle verantwoorde stappen nemen om een snelle en betrouwbare service te garanderen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele bijkomende kosten die klanten maken als gevolg van beschadigde of defecte goederen, of vertraagde, verloren of verkeerd gerouteerde bestellingen.
 

Alleen items die zich in hun originele verpakking bevinden, ongeopend en onbeschadigd, samen met de factuur of het bewijs van aankoop, kunnen worden geretourneerd.

Als de klant de overeenkomst annuleert, zal TCGshop.eu aan de klant alle tot dat moment ontvangen betalingen voor alleen het geannuleerde product terugbetalen, binnen een maximum van 14 kalenderdagen nadat TCGshop.eu op de hoogte is gebracht van de beslissing van de klant om de overeenkomst te annuleren. In het geval van verkoopovereenkomsten kan TCGshop.eu de terugbetaling uitstellen totdat het alle goederen heeft teruggekregen.
 

Eventuele bijkomende kosten als gevolg van de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door TCGshop.eu worden niet vergoed.
 

TCGshop.eu zal de klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. Er worden in geen geval kosten in rekening gebracht voor dergelijke terugbetalingen.
 

Artikel 8: Pre-orders en annuleren van pre-orders
 

 1. Betalingen moeten worden gedaan bij het afrekenen voor pre-orders. Als betalingen voor pre-orders niet zijn voldaan, zullen we de items niet verzenden totdat de betaling is voltooid.

 2. Houd er rekening mee dat we voor pre-orders geen annuleringen accepteren. Pre-orders zijn ook een verbintenis zoals elke andere bestelling. We moeten reserveringen maken bij onze leveranciers, sommige leveranciers vereisen een vooruitbetaling en daarom is annuleren geen optie.

 3. We kunnen geen specifieke verzenddatum schatten of garanderen vanwege enkele factoren, zoals vertragingen bij de douane, logistieke problemen, vertragingen bij de productie van de items, dus we kunnen niet garanderen dat producten beschikbaar zullen zijn op de releasedatum. Ook vanwege de recente aankondigingen van The Pokémon Company International in december 2021. Alle Pokémon Trading Card Game-items van 2022 zullen zogenaamde soft-releases hebben. Items mogen vanaf een bepaalde releasedatum worden verzonden, maar ze kunnen niet garanderen dat de items op tijd of vóór deze releasedatum zullen aankomen. We zullen bestellingen verzenden zodra ze beschikbaar zijn in ons magazijn.

 4. Bestel alstublieft niet als u niet kunt wachten.

 5. Als u in-stock en pre-order items combineert, worden ALLE items tegelijk verzonden wanneer alle pre-order items beschikbaar zijn. Verzendkosten worden berekend per bestelnummer.

 6. Pre-orders kunnen alleen worden geannuleerd als de items om de een of andere reden niet meer beschikbaar zijn.

 7. Zodra u een bestelling bij ons plaatst, betekent dit dat u bereid bent deze algemene voorwaarden te accepteren.

 8. Als een bestelde bestelling niet binnen 2 maanden na bevestiging van ophalen wordt opgehaald, geeft de koper automatisch het product op en kan TCGshop het blijven verkopen zonder enige compensatie aan de eerste koper.
   

Artikel 9: Garantie
 

Onder de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de leveringsdatum aan de eerste eigenaar. Enige commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten.
 

[Commerciële Garantie]
 

Om aanspraak te maken op de garantie moet de klant in staat zijn om het aankoopbewijs te tonen. Klanten wordt geadviseerd de originele verpakking van de goederen te bewaren.
 

Voor artikelen die online zijn gekocht en aan huis zijn geleverd, moet de klant contact opnemen met TCGshop.eu en het artikel op eigen kosten retourneren aan TCGshop.eu.
 

Als er een gebrek wordt gevonden, moet de klant TCGshop.eu zo snel mogelijk op de hoogte stellen. In elk geval moeten alle gebreken binnen 2 maanden na ontdekking door de klant worden gemeld. Na die termijn vervalt elk recht op reparatie of vervanging.
 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan als gevolg van ongevallen, verwaarlozing, vallen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, ruw gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of incorrect gebruik.
 

Artikel 10: Klantenservice
 

De klantenservice van TCGshop.eu is bereikbaar per e-mail op sales@tcgshop.eu of per post op het volgende adres: Klant TCGshop.eu, K. De Backerstraat 5, 2620 Hemiksem, België. Eventuele klachten kunnen naar dit adres worden gestuurd.
 

Artikel 11: Sancties bij niet-betaling
 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten die beschikbaar zijn voor TCGshop.eu, zal de klant bij niet-betaling of te late betaling automatisch en zonder waarschuwing rente van 10% per jaar verschuldigd zijn over het onbetaalde bedrag vanaf de datum van het verzuim. Bovendien zal de klant automatisch en zonder waarschuwing een vaste vergoeding van 10% op het betreffende bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 25 euro per factuur.
 

Onverminderd het voorgaande behoudt TCGshop.eu zich het recht voor om de niet (volledig) betaalde items terug te nemen.
 

Artikel 12: Privacy
 

De verwerkingsverantwoordelijke, TCGshop.eu, eerbiedigt de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de gesloten overeenkomst, de verwerking van de bestelling, het verzenden van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden.
 

U heeft het wettelijke recht om uw persoonsgegevens in te zien en indien nodig te corrigeren. Mits u bewijs van identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kunt u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar TCGshop.eu, K. De Backerstraat 5, 2620 Hemiksem, België. Of via e-mail; sales@tcgshop.eu, voor kosteloze schriftelijke kennisgeving van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kunt u contact opnemen met TCGshop.eu, K. De Backerstraat 5, 2620 Hemiksem, België. Of via e-mail; sales@tcgshop.eu.
 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 

De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en voor het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen; Pokémon Pro Shop heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.
 

TCGshop.eu houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de website worden bezocht en in welke mate.
 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail; sales@tcgshop.eu.
 

Artikel 13: Gebruik van cookies
 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website wordt geplaatst in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om individuen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren.
 

TCGshop.eu gebruikt:
 

 • 'First party cookies': dit zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker heeft ingevuld tijdens eerdere bezoeken.

 • 'Third Party cookies': dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld een bestaande marketing- of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan worden gedaan via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, wat echter het verdere surfen op de website niet verhindert.
   

U kunt uw internetbrowser instellen zodat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies achteraf van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Let op dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies.
 

Article 14: Aantasting van geldigheid - Afstand van rechten
 

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit geenszins de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen aantasten. Het niet afdwingen door Pokémon Pro Shop van een van de rechten genoemd in deze Algemene Voorwaarden, of het niet uitoefenen daarvan, zal nooit worden beschouwd als afstand van een dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten beïnvloeden.

Article 15: Wijziging van de algemene voorwaarden
 

Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld met andere uitdrukkelijk genoemde voorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden van TCGshop.eu. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze Algemene Voorwaarden voorrang hebben.
 

Article 16: Bewijs
 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Article 17: Toepasselijk recht - Geschillen
 

Geschillen worden zo veel mogelijk in onderling overleg opgelost. Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden en alle geschillen worden behandeld door de rechtbank op basis van de locatie van de maatschappelijke zetel van TCGSHOP.EU.

bottom of page